Biuro Cechu prowadzi działalność administracyjno-organizacyjną i wykonuje ustalenia Zarządu Cechu.

Cech w Opatowie zrzesza przedsiębiorców w różnych zawodach z przewagą zawodów: 

  • fryzjer
  • sprzedawca. 

W swoich zakładach rzemieślnicy prowadzą praktyczną naukę zawodu młodocianych pracowników.

Cech prowadzi nadzór nad organizacją przebiegu procesu przygotowania zawodowego, a także działalność szkoleniową. Głównie są to kursy, seminaria z zakresu przepisów prawa pracy, bhp dla pracodawców i pracowników oraz oraz kursy pedagogiczne dla mistrzów szkolących uczniów oraz inne w miarę potrzeb pracodawców przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Kielcach.