ULGI W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS

Zależy nam, aby informacje o przysługujących uprawnieniach dotarły do jak największej liczby płatników/przedsiębiorców.

 

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.[1]

 

Ustawa daje  możliwość skorzystania z ulg w opłacaniu składek  oraz ubiegania się o świadczenie postojowe.

PLIKI DO POBRANIA

Tarcza www artykuł główny

RSP-D artykuł merytoryczny 31.03.2020
Instrukcja wypełnienia wniosku RSP-D
Wniosek RSP-D PAPIER 31.03.2020

RSP-C artykuł merytoryczny 31.03.2020
Instrukcja wypełnienia wniosku RSP-C
Wniosek RSP-C PAPIER 31.03.2020

RDU artykuł merytoryczny 31.03.2020
Instrukcja wypełnienia wniosku RDU
Wniosek RDU PAPIER 30.03.2020

RDZ artykuł merytoryczny 31.03.2020
Instrukcja wypełnienia wniosku RDZ
Wniosek RDZ PAPIER 31.03.2020

Załącznik do wniosku elektronicznego RDZ

Materiały oraz wszelkie informacje są również dostępne na stronie internetowej ZUS:  https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus. Przekazujemy również link do materiałów dotyczących PUE: https://www.zus.pl/portal/pomoc/

Zachęcamy do składania wniosków przez PUE, gdzie będzie następowała ich weryfikacja. Wyeliminuje to błędy, co usprawni  ich obsługę.

Wszelkie pytania proszę kierować do:
Piotr Grzesik
Kierownik Inspektoratu ZUS Opatów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Inspektorat Opatów
ul. Sempołowskiej 12,27-500 Opatów
tel. 15 8680-189